miércoles, 9 de mayo de 2012

Demanda d'intercanvi: Taula menjador i cuatre cadires

Es demana taula i cadires de menjador.Es pasarà a recollir.
Truqueu a: Cris, 973.17.82.12

No hay comentarios:

Publicar un comentario